2018-06-19

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Konferansı DüzenlendiÜniversitemiz tarafından düzenlenen Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Konferansı, tüm birimlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal konferansa gelen personelin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020 ve 2024 yılları Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları dahilinde hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgilerin yer alacağı konferansın herkese faydalı olacağını kaydetti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ümit Alnıaçık, “Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi, Stratejik Yönetim Süreci, Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar, Birimlerde Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları, Stratejik Planlama Zaman Çizelgesi” konuları hakkında akademik ve idari personele bilgi verdi.

Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri konusuna değinen Doç Dr. Ümit Alnıaçık’ ın gelen soruları cevaplamasının ardından program son buldu.

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Sunusu' na ulaşmak için tıklayınız.