Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkında

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek, kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. 
 
Merkezin temel işlevlerinden birisi öğrenci/mezunlarımız ile iş dünyasındaki firmalarımız arasındaki iletişimi kurabilmektir. Bu çerçevede öğrenci/mezunlarımız “Aday Girişi”, firmalarımız “Firma Girişi”, hem öğrenci/mezunlarımız hem de firmalarımız “NKÜ Sanayi İşbirliği Projesi” ikonundan üye olabilirler. Böylece öğrenci/mezunlarımız kişisel ve mesleki bilgilerini paylaşabilmekte, firmalarımız da kendilerini tanıtabilmekte ve taleplerini duyurabilmektedirler.