Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Misyon ve Vizyon

 

 Misyon

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin temel misyonu; adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek, kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek, merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. 

Merkezin temel işlevlerinden birisi öğrenci/mezunlarımız ile iş dünyasındaki firmalarımız arasındaki iletişimi kurabilmektir. Bu çerçevede öğrenci/mezunlarımız ve firmalarımız trakyakariyer.org adresinden üye olabilirler. Böylece öğrenci/mezunlarımız kişisel ve mesleki bilgilerini paylaşabilmekte, firmalarımız da kendilerini tanıtabilmekte ve taleplerini duyurabilmektedirler.

 

Vizyon

Merkezimizin hizmet kitlesi öğrenci/mezunlarımızdır. Dolayısıyla öğrenci/mezunlarımızı gerek öğrenimleri süresince gerekse okul sonrasında iş dünyasına hazırlayabilmek, onları gerekli yetkinlik ve bilgiler ile donatabilmek, iş hayatı ve kariyerleri konusunda etkin bilgilendirme ve bilinçlendirme yapabilmek temel vizyonumuzdur.