NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr. Murat ÇETİN

Müdür

Yrd.Doç.Dr. Hakan CAVLAK

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. İsmail YILMAZ

Üye

Prof.Dr. Murat TAŞAN

Üye

Prof.Dr. Aysun SAĞBAŞ

Üye