2016-04-08

Yüksek Öğretim Akademik Özgeçmiş SistemiÜniversitemiz internet sayfalarında üniversitemizin tanınırlığını arttırmak amaçlı ve araştırmacılarımızın ürettikleri bilgilerin paydaşlarla paylaşımını sağlayan çeşitli uygulamalara yer verilmektedir. Bu içerikte e-üniversite sistemimizdeki Kişisel menüsündeki CV işlemleri sekmesinin altında Yüksek Öğretim Akademik Özgeçmiş Sistemi (YÖKSİS; https://yoksis.yok.gov.tr/ ) ile bütünleşik yapıda çalışan bilgi giriş sistemimizdeki veriler kullanılmaktadır.

Bu bilgiler Üniversitemiz çapında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım birimince yeni oluşturulan Namık Kemal Üniversitesi Akademik Veri Sistemi (NKUAVES;http://euniversite.nku.edu.tr/aves/) ile üniversitemiz tarafından derlenerek çeşitli zamanlarda üniversitemiz birimlerinin bütçe, kaynak tahsisi, verimlilik, ödüllendirme gibi konularda ihtiyaç duyduğu raporlama süreçlerinde kullanılacaktır. Üniversitemiz odağında Bilgi işlem Daire başkanlığı yazılım birimince yeni oluşturulan bu akademik veri sistemi(NKUAVES) YÖKSİS raporlama sisteminden farklı olarak faaliyetleri kişi esasına göre değil birim esasına göre her türlü akademik faaliyeti raporlamakta histogram daire grafikleri vb tanıtıcı istatistiklerle ifade etmektedir. Böylece çeşitli zaman dilimlerinde ayni maksatlı farklı birimlerin raporlama talepleri süreçleri için zaman alıcı tekerrür ve işlem hacmini önleyerek raporlamaya ilişkin bilgilere ulaşımının kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi öngörülmektedir.

Öğretim elemanlarımızın zamanında eksiksiz tüm akademik faaliyetlerine ilişkin verilerini girmesi önem taşımaktadır. Çeşitli personel özlük işlemlerinin, özgeçmiş, yayın belgelendirmenin, başvuru süreçlerinin YÖKSİS çıktıları ön koşuluna bağlı olarak düzenlendiği, akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerine erişilmesine imkân tanıyacak Yükseköğretim Akademik Arama sisteminin (http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/)   bu esası içerdiğini de göz önüne alınarak akademisyenlerimizin bütün eksik verilerini 30 Nisan 2016 a kadar sisteme girmeleri gerekmektedir.

Araştırmacıların ilgili verilerin istatistik yapıya uygun şekilde tasnifi için verilerini yeni sistemimize YÖKSİS üzerinden girip aktararak ya da E-UNİVERSİTE sistemimiz(http://euniversite.nku.edu.tr/) üzerinden doğrudan girmelerine olanak sağlanmıştır. Ders materyalleri, ders notları ve kullanıcı resimleri de e-üniversite sistemimiz üzerinden sistemimize eklenmektedir. Bilgilerin giriş işlemi tamamlandıktan sonra eski menüler kapatılacaktır. Benzer şekilde Üniversitemizde yürütülen üniversitemizin paydaşı olduğu kurum dışı projelere ilişkin tanıtıcı özet bilgilerinde üniversitemiz ana sayfası Hızlı menü sekmesi altında dış proje sistemine girilmesi gerekmektedir.