2016-04-29

Sitotoksisite Ve Akımsitometri ÇalıştayıNKÜ Tıp Fakültesi yeni binaya taşınmayı takiben Transplantasyon Projesini, klinik ve temel bilimler düzeyinde uygulamaya geçecektir. Pretransplant dönem immünolojik çalışmalarda sitotoksisite deneyi stratejik önemdedir. Sitotoksik antikorların varlığını önceden bilmek Organ Naklinde Transplantasyon kararını etkiler. Komplemana Dayalı Sitotoksisite (CDC) yıllardır kullanılan ancak yapılması kişiye bağlı ve spekülatif sonuçlar vermesi nedeniyle daha hassas tekniklere ihtiyaç gösteren bir testtir. Akımsitometri ise çok sayıda hücre sayımına imkan veren bir teknik olarak anti-HLA antikorların varlığının serumda araştırılmasında çok anlamlı sonuçlar sağlamaktadır. Her iki testin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını da kapsayan, sınırlarını zorlayan, teorik sunum ve uygulamaları içeren bir günlük çalıştayı Namık Kemal Üniversitesinde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (NABİLTEM) 11 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız