2016-05-30

Namık Kemal Üniversitesi Değerlendirme Anketleri ÇalışmalarıÜniversitemizin öğrenci memnuniyeti, kalite kontrol ve ölçülebilirlik kriterlerimizin artırılması amacıyla Namık Kemal Üniversitesi Anket Hazırlama Komisyonumuzca ders içeriklerinin ve öğretim elemanlarımızın değerlendirmesine yönelik aşağıdaki soruları içeren “Namık Kemal Üniversitesi Ders Çıktıları Değerlendirme Anketi” ve “Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Öğretim Hizmet Çıktıları Değerlendirme Anketi” hazırlanmıştır.

Anketlerimiz Üniversitemiz öğrenci otomasyon sisteminden entegre edilerek tüm öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Anketlerden elde edilen bilgiler, Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarında kullanılacaktır.

Bu nedenle, adınızı belirtmenize gerek yoktur. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, anket bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir.