Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilişim Teknolojileri Toplantısı 

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli İle Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi Projesi kapsamında dönemsel olarak Bilgi Teknolojileri Danışmanlık toplantıları düzenlenmektedir. Bu çerçevede Yazılım ve Web Portal geliştirilmesi sürecinde üniversitelerin Kariyer Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi, Öğrenci İşleri, Öğrenci Temsilcileri gibi birimlerin temsilcileri ile yakın iletişim içerisinde bulunulması oldukça önem taşımaktadır.

Bu toplantılar serisinin ikincisi üniversitemizde düzenlenmiştir. Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Erdal KILIÇ, Öğr. Gör. Fatih ÖZEN, Arş. Gör. Eyüp Erdem TEYKİN, Emine KAFALI, Evren KÖKSAL, Mehmet ŞAHBİLMEZ, Fatih ŞAHİN, Serpil CILGIN katıldı. Toplantıda aynı zamanda Ecorys firmasının uzmanları M. Haluk SARAN ve Tolga KARAKURT ile proje asistanı Büşra GÜDER yer aldı.

M. Haluk SARAN tarafından gerçekleştirilen sunumda geliştirilmekte olan sistemin mevcut durumu tanıtılarak, katılımcıların görüş ve önerileri alındı, ilerleyen aşamalarda izlenecek olan yol haritası gözden geçirildi.