2018-01-15

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİNamık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli ve geçici işçi kadrosuna geçirilme süreci yayınlaşmış olup, konuya ilişkin sürece ulaşmak için tıklayınız.