Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrencilerimize Yönelik Tartışma Forumları Düzenlendi (29 Kasım 2016)

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Üniversitemiz ile Trakya Kalkınma Ajansı İşbirliğinde yürütülen “Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetleri Verilmesi için Teknik Destek Operasyonu” açılış töreni kapsamında tartışma forumları da düzenlenmiştir. Öğretim Görevlisi Ersin Kocaman, Devam Putzmeister Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Hakan İlhan, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Türkiye Avrupa Vakfı'nda Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Koordinatörü Hatice Yıldırım ve Projenin Takım Lideri Goefrey Fieldhause forumları yöneten kişiler olmuştur.

Tartışma forumlarında iş hayatındaki deneyimler, ilginç enstanteneler, hayat hikâyeleri, alınması gereken dersler ön plana çıkmış, öğrencilerimizin tartışmalara aktif olarak katılımı sağlanarak kariyer konularında bir farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. Tartışma forumlarına yoğun öğrenci katılımı dikkati çekmiştir.

Forumlar katılımcılara plaket takdimi ve üç öğrenciye hediye tabletlerin verilmesi ile son bulmuştur.