Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Anket Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı-II

Tekirdağ Trakya Kalkınma Ajansı’nda 29 Mart 2016 tarihinde  “Bölge İşgücü Piyasası Analizi” ve “Hedef Grup İhtiyaç Analizi” konularında bir önceki toplantının devamı niteliğinde bir toplantı daha gerçekleştirildi. 

Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat ÇETİN’in katıldığı toplantıda hazırlanan anketler üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapıldı.