Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkili İletişim Eğitimi (26-28 Eylül 2016)

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi” projesinin Teknik Destek Operasyonu çerçevesinde Bolu’da Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi. Eğitime Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli ile Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli iştirak etti. Bu çerçevede Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Fatih Şahin, Kemal Serbes ve Serpil Cılgın eğitimde yer aldı.

Üç gün süren eğitimde etkili iletişimin departmanlar ve kişiler arası önemi, işe yansıması, iletişim döngüsü, etkili iletişimde kritik faktörler (kendini ifade etme, etkin dinlenme, algılama farklılıkları, beden dili ve empatik iletişim), güvenli davranış modelleri (geri bildirim, yapıcı diyalog, proaktif yaklaşımlar) ve iletişim ile ilişkisi, interaktif sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar üzerinde duruldu. Katılımcıların oldukça faydalı geçtiğini vurguladığı eğitim, katılım sertifikalarının verilmesi ile son buldu.