Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Anket Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı-I

 “Bölge İşgücü Piyasası Analizi” ve “Hedef Grup İhtiyaç Analizi” çalışmaları ve bu çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilecek anketler hakkında bilgilendirmeye yönelik Ecorys/İpsos tarafından 21 Mart 2016 tarihinde Tekirdağ Trakya Kalkınma Ajansı’nda bir toplantı düzenlendi. 

Toplantıya Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat ÇETİN katıldı. Söz konusu toplantıda raporun içeriği, metodolojisi, örneklem çalışması, anket formları, anketörlerin mobilizasyonu gibi konuların bir kısmı ele alınmış, kalan kısmının 29 Mart 2016 tarihli toplantıda görüşülmesi karara bağlanmıştır.