Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönlendirme Kurulu Toplantısı ve I. Model Kariyer Merkezi Çalıştayı (17-18 Mayıs 2016)

Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin paydaşı olduğu AB ve Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü Trakya Kalkınma Ajansı’nın yaptığı “Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi” projesi kapsamında, Ramada Otel’de bir toplantı gerçekleştirildi.

İki gün süren toplantıya Üniversitemizi temsilen rektör yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL ve Prof. Dr. İsmail YILMAZ, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin AYDOĞDU katıldılar. Ayrıca Üniversitemiz Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat ÇETİN ile Tekno Kent Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan AYDEMİR, YÖK temsilcisi Filiz ERCAN, Trakya Kalkınma Ajansı sekreteri Mahmut ŞAHİN, Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksek BAYRAK, Tekirdağ ve Edirne İŞKUR temsilcileri, Tekirdağ ve Edirne Belediyesi temsilcileri ile proje koordinatörleri ve uzmanları faaliyette yer aldılar.

İlk gün Yönlendirme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Proje süresince altı ayda bir toplanması öngörülen bu toplantıda faydalanıcının uygulama esnasında karşılaşabileceği problemlerde yönlendirme sağlanması, uygulama stratejisi konusunda tavsiyelerde bulunulması, Trakya Kalkınma Ajansı ile politika yapıcı mekanizmalar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, faaliyetler ve hedefler arasında tutarlılık sağlanması ve operasyon bileşenleri arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

İkinci gün gerçekleştirilen çalıştayda ise analiz aşamasında yürütülen analizlere ait sonuç ve tavsiyeler sunulmuş, paydaşlar analiz sonuçlarına ait yorumlarda bulunmuş, üniversitelerin mevcut dış ortaklıkları incelenmiş, gelecekteki çok paydaşlı modele ilişkin çerçeve geliştirilmiş ve Model Kariyer Merkezine ait taslak hatları tartışmaya açılmıştır. Çalıştay, bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan toplantı tarihlerinin açıklanması ile son buldu.