Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geleceğimi Güvenle Planlıyorum Konferansı (17 Mart 2016)

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu paydaşlığında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİTUP II) Projesi’nin” Farkındalık Artırma Faaliyetleri bir etkinlik çerçevesinde Üniversitemizde gerçekleştirildi.

Proje İletişim Uzmanı Hayriye Ataş’ın proje hakkında kısa bilgilendirme konuşması ve takdiminin ardından Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Çetin yaptığı açılış konuşmasında bu tür etkinliklerde amacımız hedef kitlemiz olan siz sevgili öğrencilerimizde kariyer planlaması konularında bir farkındalık yaratabilmek ve sizlere bir ufuk açabilmektir dedi. Ardından SGK Tekirdağ İl Müdürü Fatma Derya Alan yaptığı açılış konuşmasında; sosyal güvenliğin önemi, neden sigortalı çalışılmalı, çalışma hayatında karşılaşılan hak ihlalleri ve bu hak ihlallerine uğradığımızda başvurulacak mekanizmalar konularında bilgi paylaştı. .

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Orhan ise “Geleceğimi Güvenle Planlıyorum” konulu sunumunda; geleceği planlama, hedefe ulaşmak gidilecek yol, mükemmel iş görüşmesi için yapılması ve yapılmaması gerekenler, özgeçmiş yazımı, niye ben(kendimi nasıl farklılaştırırım), geleceğin meslekleri, öğrencilerin çalışma hayatına atılmadan hangi donanımlara sahip olması gerektiğini, gelecekte başarılı olmaları için öğrencilerin izleyecekleri yollar hakkındaki öngörülerini paylaştı.