Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkili İletişim Eğitimi (6-8 Eylül 2016)

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi” projesinin Teknik Destek Operasyonu çerçevesinde 6-8 Eylül 2016 tarihlerinde Bolu’da Etkili İletişim Eğitimi düzenlendi. Eğitime Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli ile Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli iştirak etti. Bu çerçevede Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Fatih ŞAHİN, Kemal SERBES ve Serpil CILGIN eğitimde yer aldı.

Üç gün süren eğitimde etkili iletişimin departmanlar ve kişiler arası önemi, işe yansıması, iletişim döngüsü, etkili iletişimde kritik faktörler (kendini ifade etme, etkin dinlenme, algılama farklılıkları, beden dili ve empatik iletişim), güvenli davranış modelleri (geri bildirim, yapıcı diyalog, proaktif yaklaşımlar) ve iletişim ile ilişkisi, interaktif sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar üzerinde duruldu. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verildi.