Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

III. Model Kariyer Merkezi Çalıştayı (1-2 Eylül 2016)

Üniversitemizin paydaşı olduğu, Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli İle Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi” projesi kapsamında Edirne’de Margi Hotelde iki gün süren bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya üniversitemizi temsilen Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat ÇETİN, Kariyer Merkezi personeli Fatih ŞAHİN, Kemal SERBES ve Serpil CILGIN katıldı. Çalıştayda aynı zamanda İTÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Salim ATAY, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi personelleri ile Ecorys firmasının bilişim uzmanları M. Haluk SARAN ve Tolga KARAKURT ile proje asistanı Büşra GÜDER yer aldı.

Paydaş çalıştayının ilk gününde gerçekleştirilen açılış konuşmasında program ve katılımcıların takdimi yapıldı. Daha sonra proje kıdemli uzmanları tarafından Kariyer Merkezi modelinin dâhili ve harici paydaşları ile işbirliği, iş akışı, paydaşlara ait rol ve sorumluluklar tanıtıldı. Üniversitemiz, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Kariyer Merkezi uzmanları tarafından öğrenciler-kariyer merkezi etkileşimi, işletme ve kariyer fuarı gibi konularda vaka takdimleri gerçekleştirildi. Her bir üniversite Kariyer Merkezi, İŞKUR, Belediye, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ticaret Odası katılımcıları ile işbirliğinde Kariyer Merkezi iç ve dış paydaşlarının belirlenmesi, Kariyer Merkezi ile gerçekleştirilebilecek etkinlikler, bu paydaşlarla iletişim kanallarını konu alan egzersiz ve sunumlar yapıldı. Son olarak her üniversitenin paydaş ekosistemine ait çıktılar sunularak tartışıldı.

Paydaş çalıştayının ikinci gününde proje kıdemli uzmanlar tarafından Kariyer Merkezi hizmet ve faaliyetlerine yönelik iş akışı ve çerçevesi, kalite güvencesi ve performans değerlendirme kriterlerini konu alan bir sunum yapıldı. Daha sonra M. Haluk SARAN tarafından geliştirilmekte olan “TrakyaKariyer” isimli web sitesinin tasarımı, mevcut durumu tanıtılaarak katılımcılara kısa bir sunum gerçekleştirdi. Tekirdağ’da düzenlenen II. paydaş çalıştayının SWOT analizinden elde edilen çıktılar konusunda bilgilendirme yapıldı. Paydaşlar ile Kariyer Merkezleri işbirliğinde Kariyer Merkezinin vizyon, misyon ve stratejileri tartışılarak formülasyon geliştirildi.